គម្រោងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជាតិ៖ សមធម៌ធនធាននៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានដែនកំណត់

គម្រោងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជាតិ៖ សមធម៌ធនធាននៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានដែនកំណត់

ការប្រគួតប្រជែង​មួយ​ក្នុងចំណោម​ការប្រគួតប្រជែង​ដ៏អស្ចារ្យ​នៃ​សតវត្សរ៍​ទី២១ គឺ​ដើម្បី​នាំមក​នូវ​សមធម៌​ជាសកល ដោយ​មិនប្រព្រឹត្ត​ហួសហេតុ​ទៅលើ​ដែនកំណត់​នៃ​បរិស្ថានវិទ្យា​​របស់​ភពផែនដី ឬក៏​ការប្រើប្រាស់​លើស​ទៅលើ​ធនធាន​ដែល​មានដែនកំណត់របស់​ផែនដី។ រយៈពេល​២០ឆ្នាំ ក្រោយពី​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​របស់​ទីក្រុង​រីអូ​ស្តីពី​ផែនដី និង​៤០ឆ្នាំ​​ក្រោយពី​ការបោះពុម្ភផ្សាយ​នៃ​ “ការកំណត់​ចំពោះ​កំណើន​” របស់​វាលទំនាប មូលនិធិហេនរេចបូល​ចង់បង្កើត​លើ​ការងារ​គម្រោងដ៏ជោគជ័យ​របស់ខ្លួន​ស្តីពី គោលនយោបាយ​ធនធាន និង​កសិកម្ម នៅការិយាល័យកណ្តាល និង​នៅថ្នាក់​ការិយាល័យ​ប្រចាំប្រទេស និង​ធ្វើយុទ្ធនាការ​ដំណើរការ​កិច្ចពិភាក្សា​ជាលក្ខណះអន្តរជាតិ​ស្តីពី នយោបាយធនធាន។ រ៉ាមី ច័ន្ទ មកពី​​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​យុវជន (YRDP)  ត្រូវបានជ្រើសរើស​ឲ្យធ្វើជា​អ្នកតំណាងម្នាក់​មកពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ចែករំលែក​ដល់​កិច្ចពិភាក្សា​នេះ។ អត្ថបទ​និពន្ធខ្លីរបស់​គាត់​មើលទៅ​បង្ហាញថា​មានកង្វះខាត​នូវ​តម្លាភាព នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(click here for the full essay ។ ពត៌មាន​បន្ថែមអំពី​គម្រោងនេះ និង​ការរួមចំណែក​ពី​ប្រទេសដ៏ទៃទៀត សូមចុច "here"

0 អត្ថាធិប្បាយ

បន្ថែមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មី

បន្ថែមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មី