លោក ហេនរេច បូល

លោក ហេនរេច បូល

លោក ហេនរេចបូល ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញ និងសំខាន់បំផុតមួយរូបនៃសាធារណរដ្ឋ សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់។ ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានសរសេរថា «យោងតាមពេលវេលា និងសហ សម័យរបស់ខ្ញុំ ដល់អ្វីដែលជំនាន់ខ្ញុំបានរស់នៅតាមរយៈបទពិសោធន៍ ការមើលឃើញ និងដឹងលឺ» ដូចនេះគាត់ជាអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្រ្តកាលសំខាន់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នៅពាក់កណ្តាលសតវត្ស។

គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរេចបូល

គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរិចនៅ លេនជិនប្រូច

គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរិចបូលនៅឡេនជិនប្រូច ដែលជាទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យចាស់របស់គ្រួសារ បូល​ដែលសព្វថ្ងៃត្រូវបានប្រគល់អោយប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទីកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកសិល្បៈដែលមិន​ សូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិត នោះក៏ជាទីកន្លែងដែល ត្រូវបានត្រួត ពិនិត្យទៅលើចលាចលរបស់ជនស៊ីវិល ពីព្រោះតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ។

គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរិចបូល នៅលេនជិនប្រូច និងពានរង្វាន់

គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរិចបូលនៅឡេនជិនប្រូច រួមមាន៤ល្វែងត្រូវបានផ្តល់អោយទៅអ្នក និពន្ធនិងអ្នកសិល្បៈ ក្នុងនោះមាន ផ្វះល្វែងដាច់ពីគ្នា២ មួយមាន២ជាន់ និងមួយទៀតមាន ៣ជាន់។ ពានរង្វាន់គឺមិនផ្តល់អាទិភាពទៅដល់គំរោងណាមួយនោះទេ ចំនុចដែលសំខាន់នោះ គឺមានលក្ខ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវសម្រាប់បរិយាកាសការងារ។​ 

លោក ហេនរេចបូល

លោកហេនរេចបូល បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​១៩៨៥។ ចាប់តាំងពីខណៈ​នោះមក​ ភាគច្រើននៃផ្ទៃក្នុងបរិយាកាសការងារដែល ពានរង្វាន់នូបែលរូបនេះធ្លាប់បានអនុម័តក៏បានឈានឆ្ពោះទៅកាន់ដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរ។ យ៉ាណាម៉ិញ គុណភាពការងារដែលលោក បូលធ្លាប់បានសំរេចត្រូវបាន បញ្ចូលទៅកាន់ចំនុចសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយរាល់ការប្រឹងប្រែងគឺត្រូវបានយកមកប្រើជាតឹកតានគ្រឹស​រួមមានការងាររបស់លោក ឈ្មោះ ការដាស់តឿនសតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីសេរីភាព និង​ ការតាំងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ។ លោកបូលមើលឃើញសេរីភាព ជាគោល ក្នុងនោះគឺសេរីភាពនៃចិត្តសាស្ត្រ។ 

អត្តបទខាងក្រោម នឹងបកស្រាយនូវការងាររបស់លោក ដែលជាអ្នកសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ និងជាអ្នកនិពន្ធដែលពោរពេញដោយមូលធន និងអ្នកបង្កើតទ្រឹស្តីនយោបាយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារ ទ្រឹស្តីទាំងនោះមានលក្ខណៈសម្គាល់ច្បាស់លាស់។