All Content

ប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ – All contributions

1 - 20 of 25

គម្រោងស្តីពីសកម្មភាពស្ត្រីសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនិងភាពអង់អាច(WAVE)ឆ្នាំ២០១៧

ការប្រជុំអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយបេក្ខជនស្ត្រីនយោបាយដែលមានសក្តានុពល(PPWCs) ដើម្បីកម្តៅសាច់ដុំនិងសម្របសម្រួលការចែករំលែកបទពិសោធន៏និងផែនការសម្រាប់ការ បោះឆ្នោតដោយអមរា(Amara) នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គម្រោងនេះ ដោយអង្គការមូលនិធិហេនរេចបូលកម្ពុជា ។

ដោយ ជួន ចំរ៉ុង

អប់រំអំពីការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រី

ការអប់រំនៃការបញ្ចប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងចែករំលែកឫសគល់នៃអំពើហិង្សា និងរបៀបទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងរបៀបដែលត្រូវធ្វើនៅពេលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានកើតឡើង។

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តីប្រារព្ធពិធីប្រាំឆ្នាំនៃការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី

សម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តីបានពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីយ៉ាងសកម្មដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេមាននូវធនធាននិងព័ត៌មានដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (អ្នកស្រី អ៊ុង យុគឃន)

អ្នកស្រី អ៊ុង យុគឃន – នាយកនៃអង្គការអមរា

លោកស្រី អ៊ុង យុគឃន ជាស្ថាបនិក​និងនាយកនៃអង្គការអមរាខាងផ្នែក បណ្តាញស្រ្តីកម្ពុជា សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដែលដើមឡើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបណ្តាញស្ត្រី ធ្វើការរៀបចំរបាយការណ៍សម្រាប់សន្និសីទពិភពលោកលើកទីបួនរបស់ស្ត្រី ដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការ សហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៥។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (លោកស្រី ហយ សុខជីវ៉ាន់នី)

លោកស្រី ហយ ​សុខជីវ៉ាន់នី - ប្រធាននៃអង្គភាពផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា (PCC)

ប្រធាននៃអង្គភាពផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី ហយ​ សុខជីវ៉ាន់នី បាន ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទីបួនលើស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៥ រួមជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិកម្ពុជាចំនួន ៨៥នាក់ ផ្សេងទៀតមកពីសង្គមស៊ីវិល និងសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន ៣៥នាក់ ។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញាចាក សុភាព)

កញ្ញាចាក សុភាព – ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល កម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធមនុស្ស

កញ្ញា​ ចាក សុភាព គឺជា ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធមនុស្សមួយក្នុងចំណោមអង្គការសិទ្ធមនុស្សនាំមុខ ដែលមានទិសដៅផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយនូវការការពារនៃនយោបាយនិងសិទ្ធជនស៊ីវិល។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញារស្មីអារុណ)

កញ្ញារស្មីអារុណ – នាយកប្រតិបត្តិនៅអង្គការស្ត្រីខ្មែរ

កញ្ញា​ រស្មីអារុណ បានធ្វើការជាមួយនិងស្រ្តី ដើម្បីជួយជំរុញនិងលើកដំកើនច្បាប់និងសិទ្ធរបស់ស្រ្តី ដោយផ្សាភ្ជាប់ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយ​ ដោយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃយុត្តិធម៍សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារ អំពើរហិង្សា រួមទាំងការដេញចេញពីដីកំពុងស្នាក់នៅដោយសាការទាមទារយកមិនស្របច្បាប់។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញាពិសី ឃឺម)

កញ្ញាពិសី ឃឺម – ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង នៃ WRC

ក្នុងនាម​ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង នៃ មញ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តី ខេត្តសៀមរាប កញ្ញាពិសីបានមើលឃើញពីប្រការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ស្រ្តីនិងក្មេងស្រីដែលខ្វះការទទួលបានចំណេះដឹង និង ពត៌មានអំពីសិទ្ធនិងតម្លាភាពរវាងបុរសនិងស្រ្តី។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញាពេជ្រ ប៉ូលិត)

កញ្ញាពេជ្រ ប៉ូលិត – អ្នកដឹកនាំគំរោងនៅអង្គការស្រ្តីខ្មែរ 

កញ្ញាពេជ្រ ប៉ូលិត​ គឺជាអ្នកដឹកនាំគំរោងនៅអង្គការស្រ្តីខ្មែរ  ដែលធ្វើការជួយលើកដំកើន ភាពស្មើរគ្នាចំពោះស្រ្តី រួមទាំងការស្តារឡើងវិញនៃប្រទេសកម្ពុជា។​ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (អ្នកស្រី បាបារ៉ា ឡោះប៊ីលើ)

អ្នកស្រី បាបារ៉ា ឡោះប៊ីលើ សមាជិកនៃ សមាគមបៃតង អ៊ីរ៉ុប ក្នុង សភារបស់សហគមន៍អ៊ីរ៉ុប។ អ្នកស្រី ជាអនុប្រធាននៃសហគមន៍ សិទ្ធមនុស្ស និងជាអ្នករៀបចំនៃសមាគមន៏​​ ហ្វឹកហ្វឺនស្រ្តីក្នុងទិសដៅសន្តិភាព។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (អ្នកស្រីបីម៉ាឡា ចានាវ៉ាលី)

អ្នកស្រីបីម៉ាឡា ចានាវ៉ាលី ជាប្រធាននៃ AATWIN និង អ្នកដឹកនាំនៃ CWISH 

អ្នកស្រី Bimala Jnawali ធ្លាប់បានធ្វើការសម្រាប់កំណែទម្រង់ច្បាប់ក្នុងកំរិតតំបន់ ជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនឆ្នាំ ។ អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមប្រឆាំងនិងការជួញដូរស្រ្តីនិងកុមារក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ ដែលជាខ្សែរយៈនាំមុខក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការបញ្ឈប់បញ្ហាជួញដូរមនុស្ស។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសម្តែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (អ្នកស្រី បីនូម៉ាយ៉ា ហ្គូរាំង)

អ្នកស្រី បីនូម៉ាយ៉ា ហ្គូរាំង ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅ AATWIN 

អ្នកស្រី បីនូម៉ាយ៉ា ហ្គូរាំង គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅអង្កការ ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរស្រ្តីនិងកុមារក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ (AATWIN) អ្នកស្រីជាភា្នក់ងារដំបូងដែលបង្កើតយុទ្ធនាការក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរមនុស្ស។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រី កាស៊ូមី ណាកាហ្កាវ៉ា

អ្នកស្រី កាស៊ូមី ណាកាហ្កាវ៉ា ជាសមាជិក អ្នកគ្រប់គ្រងជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រ្តា

អ្នកស្រី គឺជាសមាជិកជំនាញក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តានៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២ ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សាលើសិទ្ធិនិងយេនឌ័រ ក្នុងវគ្គមូលដ្ឋាន ដែលជាចំនុចគោលក្នុ្ងងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រឆាំងទៅនឹងការបំពានសិទ្ធិស្រ្តីនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា(NAPVAW)។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញា សាលី ឌូក្លាស

កញ្ញា សាលី ឌូក្លាស ជាអ្នកផ្តល់ព្រឹក្សានៃមណ្ឌលធនធានស្រ្តី

កញ្ញាសាលី ជាអ្នកផ្តល់ព្រឹក្សានៃមណ្ឌលធនធានស្រ្តី និងមានតួនាទីជាអ្នកជំនួយការក្នុង កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃមណ្ឌលធនធានស្រ្តី ដែលផ្តល់នូវព្រឹក្សាដល់សហគមន៍។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញា លី ពិសី

កញ្ញា លី ពិសី ជាភា្នក់ងារស្រ្តីសម្រាប់សាមគ្គីភាពនិង សកម្មភាពសង្គមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ

កញ្ញាពិសី បានចូលរួម ក្នុងភ្នាក់ងារសិទ្ធិស្រ្តីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ រួមទាំងបានធ្វើការ លើបញ្ហាសង្គមដែលស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញា អាឡិចសាន់ដ្រា អ៊េនលីន

កញ្ញា អាឡិចសាន់ដ្រា ជាមន្រ្តីកម្មវិធី គំរោង​ EVAW នៃមូលនិធិអាស៊ី

កញ្ញាអាឡិចបានជួយដល់មូលនិធិអាស៊ីក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅលើអំពើហឹង្សាលើស្រ្តី តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤។ ដោយផ្អែកលើចំនូលចិត្តទៅលើការវិភាគលើជម្លោះនិងការបង្កើតសន្តិភាព កញ្ញា បានសរសេរនូវអត្ថបទស្រាវជ្រាវ ទាក់ទងនឹងស្រ្តីដែលជួបប្រទះនិងវិប្បត្តិនិងសំណល់ពី សង្គ្រាម។ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញាអ៊ីនរីន បូលហ្គីស

កញ្ញាជា អ្នកផ្តល់ព្រឹក្សាដល់គំរោងនៃមូលនិធិអាស៊ីនៃកម្ពុជា

ក្នុងគោលជំហរដើម្បីការពារដល់សិទ្ធិស្ត្រី កញ្ញាចាប់ផ្តើមធ្វើការទៅលើគំម្រោងការពារស្រ្តីពី  អំពើហឹង្សា ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ជាលក្ខណៈសកលដែលផ្តោតសំខាន់លើការធ្វើចំណាកស្រុកដោយបង្ខំនិងអំពើហឹង្សាដោយទឹកអាស៊ីដ។

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញា ខេត ហ្សេល

កញ្ញា ខេត ហ្សេល ជាមន្រ្តីតស៊ូមតិអន្ដរជាតិនៅ GAATW

កញ្ញាខេត ធ្វើការសម្រាប់សមាគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនិងការជួញដូរស្រ្តី ដែលជាភា្នក់ងារអន្តរជាតិ និងអង្កការឯករាជ្យ ដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៤ ដោយក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្រ្តីនៅអាស៊ី អ៊ឺរ៉ុប និងអាមេរិចឡាទីន៕ 

ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញា ឡក់ ម៉ាលីន

កញ្ញា ឡក់ ម៉ាលីន ជាមន្រ្តីកម្មវិធីនៅមូលនិធិអាស៊ីនៃប្រទេសកម្ពុជា

កញ្ញា ឡក់ ម៉ាលីន ជាមន្រ្តីកម្មវិធីនៅមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា កញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងបានធ្វើការចែករំលែកនូវការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកម្ពុជា។ 

 

Pages