សំណួរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស

ជំរាប​ជូន​អ្នកចូលរួម​សំណួរ​ផ្នែក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ជាទី​គោរព

អគុណ​អ្នកទាំងអស់​គ្នា សម្រាប់​ការបង្ហាញនូវ​ចំណេះដឹង នៅក្នុង​សំណួរ​ផ្នែក​សិទ្ធិមនុស្ស។

អ្នកឈ្នះ​នឹង​ត្រូវបាន​ទំនាក់​ទំនង​ដោយ​ផ្ទាល់​តាមរយៈ​អ៊ឺម៉ែល។

នៅទីនេះ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ចម្លើយ​ត្រឹមត្រូវ​តាមរយៈ​អនឡាញ៖

 1. តើស្ថានភាព​មួយណា​ដែល​បានបំពាន​លើសិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ?
 • ក្មេងស្រីម្នាក់​​មិនត្រូវបាន​អនុញ្ញតឲ្យ​ស្លៀកពាក់សម្លៀក​បំពាក់​ថ្មី
 • ក្មេងប្រុសតូចម្នាក់​ត្រូវបាន​គេយកទៅឲ្យ​គេង​ ដោយមិនបានទទួលទាន
 • ក្មេងប្រុសអាយុ៦ឆ្នាំ​ម្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទៅហែលទឹក
 • ​ រដ្ឋាភិបាល​របស់​ប្រទេសមួយ​មិនអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្មេងស្រីចូលរៀន
 1. តើនរណាខ្លះរីករាយជាមួយ​នឹងសិទ្ធិមនុស្ស?
 • បុរស
 • អ្នកដែលមានអាយុ​​ចាប់ពី​១៨ឆ្នាំ​ឡើងទៅ
 • មនុស្សគ្រប់រូប
 • ជនគ្រប់រូប​ដែលមានការងារធ្វើ
 1. តើមានសិទ្ធិ​ចំនួនប៉ុន្មាន នៅក្នុង​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ជាសកល​ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្ស?
 • ១៥
 • ៣០
 • ៣៥
 • ២០
 1. ជន​ដែលចាកចេញ​ពីប្រទេស​របស់ខ្លួនដោយសារតែ​ ការភ័យខ្លាច​ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ​ដោយ ត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យ​ទៅលើ ពូជសាសន៍ សាសនា សញ្ជាតិ និង​ផ្នត់គំនិត​ខាងផ្នែកនយោបាយ ឬ​ក្រុមសង្គម តាមច្បាប់ ត្រូវបានគេហៅដូចម្តេច?
 • ជនអន្តោប្រវេសន៍
 • ជនភាសន៏ខ្លួន
 • មនុស្ស​ដែល​គ្មាន​អត្ថប្រយោជន៍
 • ជនបរទេស
 1. តើអ្វី​ជាការរំលោភបំពាន​ដ៏រីករាលដាលបំផុត ទៅលើ​សិទ្ធិមនុស្ស​សព្វថ្ងៃនេះ?
 • ទារុណកម្ម​លើក្រុមអ្នកទោស​នយោបាយ
 • អំពើហិង្សា​លើស្រ្តី និង​ក្មេងស្រី
 • ការរើសអើងទៅលើ​ជនជាតិដើម​ភាគតិច
 • ពលកម្ម​ដោយបង្ខំ​មកលើកុមារ
 1. តើនរណអាចដកសិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​នរណាម្នាក់​បាន?
 • គ្មាននរណាម្នាក់
 • ព្រះមហាក្សត្រ
 • នគរបាល
 • នាយករដ្ឋមន្រ្តី
 1. តើសេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយណា ​អំពី​ការជួញដូរមនុស្ស ដូចខាងក្រោមនេះ មិនមែន​ជាការពិត?
 • វាជាការបង្កើតនូវ​ទាសភាព
 • ភាគច្រើន​នៃក្រុមបុគ្គល​ដែលត្រូវបាន​គេជួញដូរ គឺ​ស្រ្តី និងក្មេងស្រី
 • ការជួញដូរ គ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយ​នៅក្នុងបណ្តាប្រទេស​ដែលមានជម្លោះ
 • វាជាបញ្ហា​ដ៏ពិបាក​ក្នុងការគ្រប់គ្រង
 1. តើក្រុម​មួយណា ដូចខាង​ក្រោមនេះ មិនត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យ​នូវសិទ្ធិ ដែល​ជារបស់តែមួយគត់ សម្រាប់ពួកគេ និងផ្តល់ឲ្យ​នូវការគាំពារយ៉ាងពិសេស?
 • ស្រ្តី
 • កុមារ
 • ជនជាតិដើមភាគតិច
 • មនុស្សចាស់
 1. តើនរណា​ជា​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកស្ថានភាព​សិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា?
 • លោក សូរិយា ប្រាសាទ ស៊ូប៊ែឌី
 • លោក វ៉ន វីវ៉ា
 • លោក ព្រាប សុវត្ថិ
 • កញ្ញា អោក សុគន្ធកញ្ញា
 1. តើ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ជាសកល ស្តីពី​សិទ្ធិមនុស្ស​ត្រូវបានគេអនុម័តនៅពេលណា?
 • ១៩៤៥
 • ១៩៤៨
 • ១៩៦១
 • ១៩៥២
 1. តើថ្ងៃណា​ជាទិវា​សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ?
 • ៩ ធ្នូ
 • ៣ កញ្ញា
 • ១០ ធ្នូ
 • ១ មករា