ការបង្កើនជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈទុយោឫស្សី

Image credits បទសម្ភាសន៍ជាមួយ ថេសា ផួលដឺរ ស្ថាបនិករនៃ 'Suck On That' ដែលជាសហគ្រាសសង្គមទុយោឫស្សីកម្ពុជា

ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយចុងក្រោយបំផុត

ពិភពផ្លាស្ទីក

ពិភពផ្លាស្ទីក

ផ្លាស្ទីកមាននៅគ្រប់កន្លែង ហើយបើយើងគិតទៅ ជីវិតរបស់យើង​ពោរ​ពេញទៅដោយផ្លាស្ទីក។    យើងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីកស្រោប​រក្សា​ឱសថ សម្លៀកបំពាក់ ប្រដាប់ក្មេងលេង និងសម្ភារៈថែខ្លួន ក៏ដូចជានៅក្នុងសម្ភារៈនៃឧស្សាហកម្ម       និងផលិតផលកសិកម្ម។ យើងក៏ដឹងពីហានិភ័យនៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទីចនៅបរិស្ថានជុំវិញ តាមកន្លែងស្តុកទុក​កាកសំណល់ និងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រផងដែរ។

អភិបាលកិច្ចធនធាន

ប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ

ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលអេកូប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា

Image credits បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកញ្ញា វត្ថា​ វិច្ឆិកា ស្ថាបនិករនៃ <<ដៃខ្មែរ(Dai Khmer)>>

គម្រោងស្តីពីសកម្មភាពស្ត្រីសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនិងភាពអង់អាច(WAVE)ឆ្នាំ២០១៧

Image credits ការប្រជុំអំពីការឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយបេក្ខជនស្ត្រីនយោបាយដែលមានសក្តានុពល(PPWCs) ដើម្បីកម្តៅសាច់ដុំនិងសម្របសម្រួលការចែករំលែកបទពិសោធន៏និងផែនការសម្រាប់ការ បោះឆ្នោតដោយអមរា(Amara) នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គម្រោងនេះ ដោយអង្គការមូលនិធិហេនរេចបូលកម្ពុជា ។