ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញាចាក សុភាព)

កញ្ញាចាក សុភាព – ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល កម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធមនុស្ស

កញ្ញា​ ចាក សុភាព គឺជា ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល កម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធមនុស្ស មួយក្នុងចំណោមអង្គការសិទ្ធមនុស្សនាំមុខ ដែលមានទិសដៅផ្តល់ការផ្សព្វផ្សាយនូវការការពារនៃនយោបាយនិងសិទ្ធជនស៊ីវិល។ កញ្ញា សុភាពបញ្ជប់បរិញ្ញាប័ត្រពី​ក្នុងនោះ មាន ផ្នែកទំនាក់ទនងអន្តរជាតិ និង សេដ្ឋកិច្ជ ហើយនិង​ម៉ាស្ទ័រ ក្នុងជំនាញសន្តិភាពអន្តរជាតិ មកពីសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន។ ក្នុងនាមកញ្ញាជាអ្នកសសេរប្លុកទាក់ទងនឹងសិទ្ធមនុស្ស កញ្ញាក៏ជាកវីម្នាក់ដែលបានរួមចំណែកទៅកាន់កម្មវិធី ការប្រកួតដើម្បីអានាគត និង មតិអន្តរជាតិអនឡានផងដែរ ។ កញ្ញាក៏បានដំណើរការកម្មវិធី បណ្តាញយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ដែលប្រមូលយុវជននិងសកម្មជនជុំវិញប្រទេស សម្រាប់បង្កើនទំនាក់ទំនងផងដែរ។​

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា