ការិយាល័យភ្នំពេញ

រាត្រីបៃតង នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 24 វិច្ឆិកា 2017
Image credits

រាត្រីបៃតងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 24 មីនា 2016
Image credits

ការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តីក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មី

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 11 កញ្ញា 2015
អរគុណច្រើន ពិសី និង សាលលី និងបុគ្គលិកទាំងអស់។ អ្នកកំពុងធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយ! Image credits

សិក្ខាសាលាស្តីពីយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការតស៊ូមតិនៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 8 កញ្ញា 2015
Image credits

រាត្រីបៃតងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 8 កញ្ញា 2015
Image credits

រាត្រីបៃតងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 8 កញ្ញា 2015
Image credits

ពិព័រណ៍ឧត្តមឆន្ទៈបៃតង ប្រារព្ធធ្ធើនៅថ្ងៃទី២៣​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 24 កក្កដា 2015
Image credits

រាត្រីបៃតងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៩ ខែមករាឆ្នាំ២០១៥

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 2 កុម្ភៈ 2015
Image credits

ខួបលើកទី៦៦នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 10 ធ្នូ 2014
Image credits នៅក្នុងឱកាស​ខួប​លើកទី​៦៦​នៃ​ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ សិក្ខាសាលា​មួយ​ស្តីពី “ការប្រើ​ប្រាស់សិទ្ធិ និង​ច្បាប់” កាលពីថ្ងៃទី​៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងនាម​ព្រឹទ្ធសភា និង​រដ្ឋសភាជាតិ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ មូលនិធិ​ហេនរេច​បូល​បានចូលរួម និង​បាន​សហការ​ឧបត្ថម្ភ​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ។