អភិបាលកិច្ចធនធាន

ការបង្កើនជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈទុយោឫស្សី

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 7 កុម្ភៈ 2018
Image credits បទសម្ភាសន៍ជាមួយ ថេសា ផួលដឺរ ស្ថាបនិករនៃ 'Suck On That' ដែលជាសហគ្រាសសង្គមទុយោឫស្សីកម្ពុជា

មិនត្រូវស្ងៀមស្ងាត់តទៅទៀតឡើយ

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 15 មករា 2015
ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤មូលនិធិ​ហេនរេច​បូល​បាននិង​កំពុង​គាំទ្រ អង្គការ​យុវជន​ជនជាតិដើមភាគតិច​កម្ពុជា (ស៊ីយ៉ា) អស់រយៈពេល​ជាង​៧ឆ្នាំហើយ​មកទល់​ឥឡូវ​នេះ។ ស៊ីយ៉ា​ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដោយ​ក្រុម​ជនជាតិដើមភាគតិច​កម្ពុជា និង​មានបំណង​ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យ​ក្រុមយុវជន​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ដោយ​ធ្វើការ​ជា​បណ្តាញសង្គម នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រមទាំង​ដើម្បី​ពង្រឹងសមត្ថភាព​របស់​សិស្ស​និស្សិត​ជនជាតិដើមភាគតិច​ទាំង​នេះ និង​បង្កើន​ភាព​ក្លាហាន​ដល់​ពួកគេ​ក្នុងនាម​​សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ជំនាន់ក្រោយ។