អភិបាលកិច្ចធនធាន

ពិភពផ្លាស្ទីក

ពិភពផ្លាស្ទីក

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 11 ធ្នូ 2019

ផ្លាស្ទីកមាននៅគ្រប់កន្លែង ហើយបើយើងគិតទៅ ជីវិតរបស់យើង​ពោរ​ពេញទៅដោយផ្លាស្ទីក។    យើងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទីកស្រោប​រក្សា​ឱសថ សម្លៀកបំពាក់ ប្រដាប់ក្មេងលេង និងសម្ភារៈថែខ្លួន ក៏ដូចជានៅក្នុងសម្ភារៈនៃឧស្សាហកម្ម       និងផលិតផលកសិកម្ម។ យើងក៏ដឹងពីហានិភ័យនៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទីចនៅបរិស្ថានជុំវិញ តាមកន្លែងស្តុកទុក​កាកសំណល់ និងនៅក្នុងទឹកសមុទ្រផងដែរ។

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តតូច

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 23 ឧសភា 2019

ពិភពរបស់យើង អនាគតរបស់យើង ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង

និពន្ធដោយ៖ Anaïs Pagès-Peeters   គំនូរដោយ៖ ប៊ូ ពុទ្ធីដា និង សៀត​ សុភាព

ការបង្កើនជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈទុយោឫស្សី

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 7 កុម្ភៈ 2018
Image credits បទសម្ភាសន៍ជាមួយ ថេសា ផួលដឺរ ស្ថាបនិករនៃ 'Suck On That' ដែលជាសហគ្រាសសង្គមទុយោឫស្សីកម្ពុជា

សៀវភៅផែនទីមហាសមុទ្រ៖​ ហេតុការណ៍ និង តារាងរូបរាង ស្តីពីទំនាក់ទំនងរបស់យើង ទៅនឹងមហាសមុទ្រ ឆ្នាំ ២០១៧

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 4 មករា 2018

មហាសមុទ្រ គ្របដណ្តប់ជាងពីរភាគបីនៃផ្ទៃដីរបស់ភពផែនដីយើង ហើយមាន​ទំហំវិមាត្រលាតសន្ធឹងធំល្វឹងល្វើយ​ដាច់​កន្ទុយភ្នែក ដែលតំបន់ខ្លះគឺមិនទាន់ត្រូវបានគេរុករកឃើញនៅឡើយនោះទេ។ វាផ្ទុកទៅដោយធនធានដ៏សម្បូណ៌បែបដែលផ្តល់ឱ្យយើងដូចជា ចំនីអាហារ ថាមពល និងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនទៀត។ យើងប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញពីទ្វីបទៅទ្វីបទៀត ហើយមហាសមុទ្រ ក៏មានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងការរក្សាលំនឹងនៃបរិយាកាស និងអាកាសធាតុរបស់យើង។ 

សន្យាខ្យល់៖ ការសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍលើទីតាំងបណ្តេញចេញទាំង៧៧ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

បាន​បោះពុម្ព​ផ្សាយ: 22 មេសា 2017

រាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីក្រុងមួយដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមរយៈការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មានប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស២០នាក់បានមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំ ស្ថិតិនេះបានបង្ហាញថា មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម១០នាក់បានមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩៨ និងឆ្នាំ២០០៨ ចំនួនប្រជាជនក្នុងជាធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងជាងពីរដង គឺកើនឡើងពី ៥៦៧, ៨៦០ នាក់ ទៅ ១,២៣៧, ៦០០ នាក់។